Hjem - Lions Brørup

Menu

Rejselegat

UNGDOMSREJSELEGAT

Hvert år afsætter Lions Brørup et beløb, som kan søges af unge mennesker, der ønsker at videreuddanne sig i udlandet.

Formål:
Uddele rejselegater til unge mellem 18 og 25 år, bosiddende i eller med stærk tilknytning til Brørup - Holsted området ( de tidligere Brørup og Holsted Kommuner ).
Betingelser:
Legatet kan søges til rejseudgifter, som afholdes i forbindelse med uddannelsesophold i udlandet af længere varighed.
Alle unge, som i forbindelse med deres uddannelse ønsker at videreuddanne sig i udlandet, kan søge legatet.
Modtager skal dokumentere, at vedkommende er optaget på en uddannelsesinstitution / læreanstalt i udlandet for at modtage legatet.
Hvis ansøger kan dokumentere, at der er indgivet ansøgning om optagelse på uddannelsessted, kan der indgives forhåndsansøgning, men legatet vil først blive udbetalt, når optagelse har fundet sted og kan dokumenteres.
Legatet kan ikke søges af personer, der under opholdet i udlandet / uddannelsen modtager fuld løn. Legatansøgere kan komme i betragtning, hvis lønnen er en mindre kursus- eller elevløn.
Hvis de forudsætninger legatet er udbetalt under ikke er overholdt, kan beløbet kræves tilbagebetalt til Lions Brørup.

Legatstørrelser:
Rejselegaterne uddeles i størrelser mellem 1.000 og 3.000 kr. Når det årlige afsatte legatbeløb er uddelt, bortfalder alle øvrige ansøgninger.
Personer der er afvist på dette grundlag, skal oplyses om, at de det efterfølgende år kan søge igen på lige fod med nye ansøgere, hvis vedkommende stadig er under uddannelse.


Ansøgningsskema

Koordinator:
Hanne Welling Kløvervej 9 6650 Brørup                     e-mail: welling ved bbsyd prik dk 
Hanne Welling Kløvervej 9 6650 Brørup                     e-mail: welling ved bbsyd prik dk 

Følg Lions